Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

Počet firiem: 11
Zobrazujem: 0 - 11
Pridať firmu
IČOFirma
36042161: AGRO CS Slovakia, a.s.
36041009: CLAYSTONE, s.r.o.
36209431: Druhá Slovenská kaolínová spoločnosť, s.r.o.
31640141: Ferro Tradex, s.r.o.
36633500: IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
44522363: IŠ - TANDEM, s.r.o.
35852941: SLOVAKWOOD, s.r.o.
41244401: Štefan Babiak - ŠTRKOPIESKOVŇA
36625248: STONE TRADE, s.r.o.
36057304: Štrkopiesky ĽN, s.r.o.
36649945: USD STONETRADE s.r.o.