Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 727
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36027120: ACER PLUS, spol. s r.o.
36059153: Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.
44095929: Adrián Balogh
44096909: Adrián Zsélyi
43459536: Adriana Gaberová
43402135: Adriana Lalíková - L + B Agency
32610777: Agnesa Kelemenová A a A Galantéria
10866841: Agnesa Kováčová - KOŽUŠNÍK
36054429: AL-TREND, s.r.o.
44883790: Alexander Baláž
43559026: Alexander Novohradský
32614624: Alexander Urbančok - M-BRICKE
40612112: Alexander Virág
32627653: Alfréd Belovics
32612214: Alfréd Šinka FOREX
36720704: ALGAT PLUS s.r.o.
36032093: ALGOL, s.r.o.
32628129: Alica Saussette AS - DISTRIBÚTOR
36720810: ALKAT s.r.o.
31573509: ALL CHEM, spol. s r.o.