Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 7
Zobrazujem: 0 - 7
Pridať firmu
IČOFirma
31595766: Brantner Lučenec s.r.o.
36735892: HEMONT, s.r.o.
31595758: MEPOS,spol. s r.o.
36047856: Sierra Enterprises s.r.o.
44803451: Sierra Services, s.r.o.
10865772: Tibor Váradi
30232392: Verejnoprospešné služby